Ta nói cuộc đời nhiều lúc éo le, oan nghiệt với mình lắm nhưng cũng may là luôn có Grab sẵn sàng giúp đỡ, bởi vậy cần gì Grab nấy nha 🙂#Grab #SieuUngDungChoCuocSongHangNgay #CanGiGrabNay #HoangHauHoHuynh

Người đăng: Cám Chăm Chỉ vào Thứ tư, 10 Tháng 10, 2018