HoangAZ

HoangAZ

HOANG AZ | Giám đốc sáng tạo – chuyên gia thương hiệu.
Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong đào tạo và triển khai các dự án sáng tạo thương hiệu. Là một trong những chuyên gia hàng đầu về sáng tạo Logo tại Việt Nam. Với hơn 1000 dự án đã được triển khai tự tin sẽ mang đến cho khách hàng những giá trị tốt nhất.

brand audit - kiểm toán thương hiệu

Brand audit là gì ?

Brand audit. Kiểm toán thương hiệu là một thuật ngữ quan trọng trong quản trị thương hiệu. Đây là một...